Proiecte legislative

Statutul deputaţilor şi al senatorilor

Statutul deputaţilor şi al senatorilor
Expunere de motive Conform art.16 din Constitutia Romaniei „(1) Cetăţenii sunt egali in.faţa legi-i şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări” si „(2) Nimeni nu e’ste-mai presus de lege.” Practica parlamentara din ultimii 20 de ani a contrazis frecvent aceste prevederi constitutionale, numerosi parlamentari incalcand deliberat procedura de vot fara a suporta nicio consecinta. Cazurile... Citeste »

Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
Expunere de motive: Oficial, economia subterana este evaluata de Institutul National de Statistica la 20% din Produsul Intern Brut, adica peste 23 de miliarde de euro. Totusi, conform estimarilor economistilor si chiar ale Bancii Nationale a Romaniei, nivelul economiei „negre” este mult mai ridicat, fiind plasat, intr-o perspectiva rezervata, intre 35 si 40 de miliarde de euro anual. Aceste sume semnificative, care depasesc toate imprumuturile... Citeste »

Modificarea şi completarea Legii privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare

Modificarea şi completarea Legii privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
Expunere de motive Prezenta ini?iativ? legislativ? vizeaz? modificarea ?i completarea Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investi?ii imobiliare, cu modifc?rile ulterioare, în sensul instituirii unor m?suri suplimentare de protejare a imprumutatului în rela?ia cu imprumut?torul. Interven?ia legislativ? vizeaz? dou? aspecte: 1. Instituirea obligativit??ii pentru împrumut?tor (banc?) de a comunica prin scrisoare recomandat? orice modificare... Citeste »

Procedura insolvenţei

Procedura insolvenţei
Expunere de motive Conform Legii nr.85/2006 privind procedura insolven?ei, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, insolventa reprezint? acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaz? prin insuficienta fondurilor b?nesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile. Pentru a asigura desf??urarea fluent? a activit??ilor economice, este necesar? ca procedura de descoperire ?i declan?are a st?rii de insolven?? a... Citeste »

Responsabilitatea ministerială

Responsabilitatea ministerială
Expunere de motive Prin Legea nr.468 din 25 iulie 2001 privind aprobarea Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr.130/1999 pentru completarea Legii nr.1 15/1999 privind responsabilitatea ministerial?, s-a introdus o noua sanctiune penal? pentru fapta unui membru al Guvernului care î?i folose?te func?ia pentru a influen?a rezultatul unor licita?ii, sau pentru acordarea ilegal? de autoriza?ii sau alte facilit??i. Din p?cate, aceast? dispozi?ie, extrem... Citeste »

Combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

Combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
Expunere de motive Conform statisticilor aproximativ 300.000 de persoane cu varsta cuprinsa. intre 15 – 64 ani, au consumat cel putin o data in viata droguri ilegale. Daca se iau in considerare alte tipuri de substante 8, 6% din populatia Romaniei a consumat cel putin o data in viata droguri ilegale, adica aproximativ 1.300.000 de persoane. Constatam cu ingrijorare aparitia fenomenului „produselor etnobotanice”, cu implicatii asupra... Citeste »

Eliminarea pensiilor speciale

Eliminarea pensiilor speciale
Expunere de motive Conform articolului 2 din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigur?ri sociale, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, pentru to?i contribuabilii ?i beneficiarii sistemului public „statul organizeaz? ?i garanteaz? sistemul public bazat pe acelea?i norme de drept… asigur? tuturor participan?ilor la sistemul public, contribuabili ?i beneficiari, un tratament nediscriminatoriu în ceea... Citeste »

Alegeri locale, parlamentare, europarlamentare sau prezidenţiale, precum și referendumul

Alegeri locale, parlamentare, europarlamentare sau prezidenţiale, precum și referendumul
Expunere de motive: Practica ultimelor alegeri a ridicat suspiciuni in Iegatura cu aparitia unei practici la limita legalitatii prin care diverse persoane au inchiriat mijloace de transport (autobuze, autocare) etc. prin intermediul carora se realizau activitati de transport intre localitati in ziva votului, in scopul votului multiplu. Astfel, grupuri de cetateni erau duse in afara de localitatii de domiciliu, la diverse sectii de vot, unde isi exercitau... Citeste »

Codul muncii

Codul muncii
Exputiere de motive Conform Raportului privind condiţiile de Inuncă in Uniunea Europeană, elaborat de Eurofound’s European Industrial Relations Observatory (EIRO), publicat ‘in septembrie 2008, media timpului săptămânal de Iucru efectiv ‘in Uniunea Europeană este de 38,6 ore. Dintre toate statele membre, cele mai ridicate medii săptămânale se inregistrează in România şi Bulgaria — 41,2 ore efectiv lucrate săptămâna1.... Citeste »

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
Expunere de motive Prezenta propunere legislativ? are ca obiect de regle.mentare modificarea art.49 al Legii nr.230/2007 privind înfiin?area, organizarea ?i func?ionarea asocia?iilor de proprietari. Conform modific?rilor stipulate în prezenta propunere legislativ? proprietarii ?i chiria?ii care de?in spa?iu locativ în baza unui contract de închiriere cu administra?ia local?, central? sau orice institu?ie a statului, care î?i achit? c?tre... Citeste »
Copyright © 2011 Dan Voiculescu · Toate drepturile rezevate! · Design All-News
Foloseste WordPress