UE oferă fonduri pentru persoanele concediate, dar Guvernul Boc nu le solicită!

Senatorul Dan Voiculescu a depus o interpelare parlamentar?, adresat? primului ministru, Emil Boc, referitoare la accesarea Fondul European de Ajustare la Globalizare(FEAG), dedicat persoanelor afectate de concedierile determinate de globalizare si criza economic?.

Dan Voiculescu mentioneaz? ca fiecare stat membru UE poate primi pana la 65% din costurile Planului national de sprijin pentru persoanele concediate.

Conform datelor publicate pe site-ul Comisiei Europene, 17 state au accesat, pân? în prezent, sume substan?iale din FEAG. Printre acestea ?i state cu economii foarte puternice, precum Fran?a, Germania, Austria, Danemarca, dar ?i state cu dificult??i economice majore. Chiar ?i Bulgaria a solicitat ?i primit fonduri pentru Corpora?ia Kremikovtzi AD, unul dintre cei mai mari produc?tori de o?el din Sud-Estul Europei. Din p?cate, pân? în prezent, Guvernul României nu a solicitat asemenea fonduri.

În acest context, Dan Voiculescu a declarat:

„Dezinteresul Guvernului pentru aceste fonduri este stupefiant. Acei bani, care sunt disponibili înc? din 2009, ar fi putut ajuta sute de mii de familii afectate de concedieri. I-ar fi putut sprijini, indirect, ?i pe agen?ii economici afla?i în dificultate. Ar fi fost o supap? ?i pentru bugetul de stat, înlocuind o bun? parte din fondurile alocate pentru Agen?ia Na?ional? pentru Ocuparea For?ei de Munc?. ?i, totu?i, Guvernul nu i-a solicitat. Incompeten?a ?i dezinteresul acestui Guvern saboteaz? interesele nationale. Pân? la 31 decembrie 2011, România înc? mai poate solicita fondurile europene oferite pentru persoanele disponibilizate. Sper c?, m?car acum, când vor afla din pres? despre aceast? oportunitate, domnii Basescu ?i Boc vor catadicsi s? solicite aceste fonduri.”

Copyright © 2011 Dan Voiculescu · Toate drepturile rezevate! · Design All-News
Foloseste WordPress