Doar intr-un stat mafiot, Procurorul general poate deveni o pâlnie prin care se scurg informaţii neoficiale

Domnule Pre?edinte,

În 6 aprilie 2011 a devenit public? informa?ia referitoare la demersul abuziv al Procurorului general al României, Laura Codruta Kovesi, care a trimis presei, pe canale neoficiale, informa?ii dintr-un dosar de cercetare penal?. Concret, doamna Kovesi ?i-a procurat informa?ii aflate  într-un dosar penal pe care nu îl avea sub directa cercetare, le-a ata?at ?i le-a trimis, de pe propria adres? de e-mail, unui ziarist. Prin acest demers, Procurorul General a înc?lcat flagrant impar?ialitatea ?i obiectivitatea activit??ii de cercetare penala.

Am a?teptat, timp de 5 zile, s? adopta?i o pozi?ie oficial? în acest caz, care compromite grav credibilitatea Ministerului Public. V? reamintesc c?, în conformitate cu articolul 54. alin.4 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judec?torilor ?i procurorilor, ave?i prerogativa legal? de a revoca Procurorul general.

Domnule Pre?edinte,

Cunoscându-v? deprinderile, se poate presupune c? nu sunte?i tocmai str?in de demersul doamnei Kovesi. Analizând profilul dumneavoastra ?i al echipei de propagand? care v? serve?te, pot estima c? ve?i încerca s? deturna?i ?i acest caz c?tre lupta cu mogulii ?i securitatea.

De altfel, propaganda este singurul capitol la care acest regim este, cu adev?rat, competitiv. Îns?, pe masura ce râde?i sau plânge?i în direct ?i în reluare, pe m?sur? ce împ?r?i?i românii în buni ?i r?i, slabi ?i gra?i, bugetari ?i nebugetari, prieteni ?i du?mani, a?i demolat institu?iile fundamentale ale statutului român.

A?i sabotat democra?ia, r?sturnând prin ?antaj rezultatul alegerilor. A?i falimentat economia na?ional?, impunând, în posturi cheie, marionete analfabete economic. A?i compromis justi?ia ?i, în special, Minsterul Public.

Doar intr-un stat mafiot, Procurorul general poate deveni un canal, o pâlnie prin care se scurg informa?ii neoficiale. Doar sub un pre?edinte anti-constitu?ional un astfel de Procuror general ar fi men?inut în func?ie, chiar ?i dup? ce faptele sale au fost demonstrate public.

Domnule Presedinte,

În?eleg c? personaje f?r? voin?? proprie, ca Boc sau Kovesi, v? sunt indispensabile pentru a v? men?ine controlul discre?ionar asupra institu?iilor statului. Îns?, pân? la urm?, m?car pe doamna Kovesi tot va trebui s? o revocati. S? v? explic de ce:

  1. Art. 132 alin.(1) din Constitutia Romaniei:


”Procurorii î?i desf??oar? activitatea potrivit principiului legalit??ii, al impar?ialit??ii ?i al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justi?iei.”

Un Procuror general care trimite personal, anumitor ziari?ti, informa?ii confiden?iale din dosare penale, poate fi considerat un procuror general ultra-sociabil, extrem de prietenos cu presa sau obedient fa?? de pre?edinte, dar sigur nu respect? nici principiul legalit??ii, nici pe cel al impar?ialit??ii, a?a cum îi impune Constitu?ia.

  1. Art. 80 alin.(2) din Constitu?ia României:

„Pre?edintele României vegheaz? la respectarea Constitu?iei ?i la buna func?ionare a autorit??ilor publice.”

Adic?, domnule pre?edinte, trebuie s? veghea?i inclusiv la respectarea art. 132 alin.(1) din Constitu?ie. Mai concret, trebuie s? v? asigura?i c? procurorii, ?i, in primul rând, doamna Kovesi, pe care chiar dumneavoastr? a?i numit-o în fruntea Parchetului General, î?i desf??oar? activitatea potrivit principiului legalit??ii si al impar?ialit??ii. Iar, daca nu o fac, s? v? exercita?i atribu?iile legale ?i s? îi sanc?iona?i.

A?adar, vre?i, nu vre?i, Constitu?ia v? oblig? s? aplica?i art.54 alin.4 din Legea nr.303/2004 ?i s? o revoca?i din func?ie pe doamna Procuror general care, atunci cand trimite personal ?i pe ascuns informa?ii din dosare penale, poate fi suspectat? de orice, dar numai de impar?ialitate nu.

?i, dac?, în calitatea dumneavoastr? de ”pre?edinte juc?tor”, „reper moral al na?iunii” ?i „campion al luptei împotriva corup?iei”, nu vre?i s? respecta?i Constitu?ia, a?i putea determina Parlamentul s? invoce, din nou, art.95 din Constitutie – suspendarea din func?ie.

Dar, estimez c?, între dou? rele, ve?i alege cum e mai bine pentru dumneavoastr? ?i, evident, pentru ?ar?.

Copyright © 2011 Dan Voiculescu · Toate drepturile rezevate! · Design All-News
Foloseste WordPress